หน้าแรก  |  บุคลากร  |  นักศึกษา  |  ผู้ดูแลระบบ  |

               
               
 
  E-Document 2014 Version 1.0
  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
                                   
 

ขั้นตอนการได้รับ username และ password  

รายงานข้อมูลนำส่งสกอ. ปี ๒๕๕๔  

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบงาน MIS 

ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร 

ประมวลภาพกิจกรรม 

สารสนเทศภาพรวมมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้  

อัตลักษณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ 

คำถามที่พบบ่อย - ระบบ MIS

Runtime Access ปฏิทิน

 

  คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 82205

ข่าวประกาศ

       วิธีเข้าระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
          

       บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งข้อมูลทั่วไป ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการเลื่อนขั้น ประวัติอื่นๆ ดูข้อมูลวันลา และสลิปเงินเดือนได้ โดยใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome จะแสดงผลได้เหมาะสมที่สุด ตามขั้นตอนดังนี้ 

     1. ขั้นตอนการใช้งานโดยสรุป อ่านรายละเอียดที่นี่ kmcom.unbbz.com/news/100159/101899

     2. คลิปแนะนำการใช้งานระบบ ดูคลิปที่นี่ kmcom.unbbz.com/news/100159/101900

     3. ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบผลการเลื่อนเงินเดือน ขั้นตอนดาวน์โหลดที่นี้       ขั้นตอนการสร้าง Username ในการใช้งานระบบสารสนเทศ จากสำนักคอมพิวเตอร์
          

         สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้บริการระบบสารสนเทศที่หลากหลาย และมีการกำหนดสิทธิการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557 จึงมีขั้นตอนการสร้าง Username ดังนี้ kmcom.unbbz.com/news/100159/101880        เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้กับสำนักคอมพิวเตอร์
          

 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ มีสิทธิลุ้นรางวัลมากมาย ร่วมกิจกรรมได้ที่ http://kmcom.unbbz.com       สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานระบบ e-document 2014 อย่างเป็นทางการ
          

         ยินดีต้อนรับผู้ใช้งานระบบ e-document 2014 ทุกท่าน สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดการใช้งานระบบ e-document 2014 แทนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการในวันนี้ (5 มกราคม 2558) หากบุคลากรมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ สอบถามได้ที่ หมายเลขภายใน 1501 หรือติดต่อ MIS ที่หมายเลขภายใน 2726
     ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตาม Link ด้านล่าง
1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้บริหาร
2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระดับคณะ/สำนัก/กอง/งาน
3. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระดับโปรแกรมวิชา       สลิปเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
          

         เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำโดยได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงระบบต่างๆ ของการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วนราชการ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2557 ทางกองคลัง จึงกรอกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รวมทั้งสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือน ผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง ด้วยเหตุนี้ ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยจึงไม่ปรากฏข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี       การเปลี่ยนรหัสผ่าน
          

  งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงให้ ระบบบริการการศึกษา และระบบ MIS ทุกระบบ (ทั้งบนเว็บไซต์และ Back Office) ใช้ USERNAME และ PASSWORD ชุดเดียวกัน เมื่อเปลียนรหัสผ่านที่นี่ หรือที่ระบบใดๆ ก็ตาม จะมีผลกับการ Login เข้าใช้งานทุกระบบ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามขั้นตอนดังนี้       NRRUMIS เวอร์ชั่นใหม่
          

    เนื่องด้วย งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และได้มีการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบใหม่ หากบุคลากรท่านใดเข้าระบบด้วย USERNAME และ PASSWORD เดิมไม่ได้ ให้เข้าระบบโดยใช้ PASSWORD เดียวกับ USERNAME หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขภายใน 2726

     ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรได้ทีเมนู "ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรและสลิปเงินเดือน"

   


ข่าวประชาสัมพันธ์

       ติดต่อ MIS
          

 สำนักคอมพิวเตอร์  อาคาร 27 ชั้น 2

  2726

 

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4425-4000,0-4424-2158 โทรสาร 0-4424-4739